Szegedi Piaristák

1% hirdetés 1%

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Karácsonyi műsor – Szövegkönyv

  (A szereplők 1-10-ig vannak jelölve.)

  I. Hívás

  Csengettyűs hangok

  1. középkori, portugál, ismeretlen szerző: Krisztus születése

  1:

  Jőjjetek, óh hívek
  diadalmaskodva,
  jőjjetek, jőjjetek Betlehembe!
  Megszületett az angyalok királya.

  2:

     Óh jőjjetek, imádjuk.

  3:

     óh, jőjjetek, imádjuk,

  4:

     óh, jőjjetek, imádjuk az Urat!

  5:

  Nyájukat elhagyva
  a szerény bölcsőhöz
  hívásra igyekeznek a pásztorok.
  Mi is ünnepi lépéssel siessünk:

  6:

     óh, jőjjetek, imádjuk az Urat!

  Tiszta zene, hangulatfestés

  2. Mary I.: Karácsony

  6:

  Éjkék a menny,
  Száz csillag ég.

  1:

  Szerény a bölcső
  És halk a rét.

  5:

  Az ajtó nyitva,
  A messzi hegy
  Ormán bárány-
  S pásztorsereg.

  II. Csillag

  1. Jenkins: Karácsony haikuban (Advent)

  6:

  Csendes, sötét éj –
  Hirtelen szélre számíts,
  Új csillag. Csak várj.

  2. William, Bernáth: Karácsony

  7:

  Hó nem szitál. Az ég derűs.

  8:

  Csupán az este hűs.

  6:

  Havatlan pusztán mély a csend
  egy csillag megjelent.

  3. Dsida Jenő: Közeleg az emberfia

  9:

  Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
  aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
  Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
  nyulat, nem hordoznak emberölő
  szerszámot, megjelenik az angyal és
  megjelenik a csillag és tele lesz dallal
  a decemberi hegyoldal.
  (…)
  Ô megmutatja minden vándornak az útat,
  minden töprengőnek az igazságot, minden
  haldoklónak az életet.

  III. Indulás

  1. Fáy Ferenc: Pásztor-ének

  10:

  Bokánkig ér a hó,
  térdünk fölé a nyomorúság.
  Hogy induljunk el hozzád, Betlehembe?
  Bárányainkat farkasok,
  lányainkat az ordas-ősz hurcolta el.
  A források befagytak.
  S asszonyaink tömlő-emlőjéből,
  esténként, izzó levegőt iszunk.
  (…)

  7:

  Megzabáltuk a Holdat
  s még éhesek vagyunk!
  Gyengék vagyunk és rongyosak vagyunk…
  (…)

  8:

  Ez a Pill és az abortusz kora,
  a humanista gyilkosok kora,
  hol véres jelek milliója szárad
  az ember bezárt homloka felett.

  Sokan:

  Véresek vagyunk és éhesek vagyunk!

  6:

  Talpunk alól elrágtuk már a földet.
  Bokánkig ér az ég,
  és csizmánk szárán becsurog az Isten.
  A zsoltárokat fújjuk még, Uram,
  de nincs már időnk Betlehembe menni.

  Zene

  2. Babits Mihály: Csillag után

  6:

  Ülök életunt szobámban,
  hideg teát kavarok…
  Körülöttem fájás-félés
  ködhálója kavarog.
  Kikelek tikkadt helyemből,
  kinyitom az ablakot
  s megpillantok odakint egy
  igéretes csillagot.
  Ó ha most mindent itthagynék,
  mennék a csillag után,
  mint rég a három királyok
  betlehemi éjszakán!
  Gépkocsin, vagy teveháton –
  olyan mindegy, hogy hogyan!

  Zene

  3. Dsida Jenő: Valami arcot viszek

  1:

  Valami arcot, szentséget viszek
  elrejtve mélyen.
  Havas nagy úton bandukolok
  szembe a lemenő nappal.

  Ezt a szentséget nem ismeri
  senki kívülem:
  Elítélt próféták máglya-lángja
  perzselte a szívembe hajdan.

  4. József Attila: Karácsony

  8:

  Legalább húsz fok hideg van,
  szelek és emberek énekelnek,
  a lombok meghaltak,

  9:

  de született egy ember,
  meleg magvető hitünkről
  komolyan gondolkodnak a földek,
  az uccák biztos szerelemmel
  siető szíveket vezetnek…

  IV: Úton

  1. József Attila: Téli éjszaka

  7:

  Tündöklik, mint a gondolat maga,
  a téli éjszaka.

  Ezüst sötétség némasága
  holdat lakatol a világra.

  10:

  A hideg űrön holló repül át
  s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet?
  Összekoccannak a molekulák.

  Milyen vitrinben csillognak
  ily téli éjszakák?

  8:

  A fagyra tőrt emel az ág
  s a pusztaság
  fekete sóhaja lebben - -
  varjucsapat ing-leng a ködben.

  2. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg I. 112.

  2:

  Nől a dér, álom jár,
  hó kering az ág közt.
  Karácsonynak ünnepe
  lépeget a fák közt.

  Én is, ládd, én is, ládd,
  hóban lépegetnék,
  ha a jeges táj fölött
  karácsony lehetnék.

  4:

  Tó fölött, ég alatt
  nagy könyvből dalolnék
  fehér ingben, mezitláb,
  ha karácsony volnék.

  Viasz-szín, kén-sárga
  mennybolt alatt járnék,
  körülvenne kék-eres
  halvány téli árnyék.

  3. Dsida Jenő: Tél közepén

  5:

  Csörren a cserfák csupasz ága,
  Kegyetlen a hideg!
  Csikorgó tél van, s zordon éjjel,
  S a világ didereg;

  7:

  Gyémántmezőket lát az ember,
  Amerre elhalad;
  A hókristályok ezre csillog,
  Ropog a láb alatt.

  1:

  Mint oszlop, mely a természetnek
  Ékíti templomát,
  Halvány, fehér füst száll magasra
  A messzeségen át;
  Felette néma fenségében
  Az ég hatalmas boltja,
  S a tájra titkos szürke fényét
  A hold világa ontja.

  V. Tábortűz mellett

  1. Dsida Jenő: Minden nap esttel végződik

  6:

  Minden nap esttel végződik.
  Minden zaj csenddel végződik.
  Minden valami semmivel végződik
  és holt betű lesz minden fájdalom.
  (…)

  Ilyenkor senkinek sem szabad beszélnie,
  a koldusok bokrok alá húzzák magukat,
  a tücsök ciripel. Este lett.
  S néma verssé lesz egy-egy fájdalom.

  2. Radnóti Miklós: Álomi táj

  6:

  Ha az éjszaka korma lecsöppen,
  Ha lehervad az alkonyi, égi szeszély:
  fonogatja fölöttem a mélyvizi csöndben
  csillagkoszorúit az éj.

  Ha a hold feje vérzik az égen
  s gyürüző köröket ver a tóban a fény:
  átkelnek az árnyak a sárga vidéken
  s felkúsznak a domb peremén.

  VI: Megérkezvén

  1. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg I. 21.

  10:

  Te égi gyerek, hogy nyomra lelek
  s meglátlak a földön végre:
  sose hittem én, hisz e táj szegény,
  síkos, becsapós a reménye.
  (…)

  8:

  Te égi gyerek, te angyali-jó,
  mért jöttél szökve utánam?
  Óvd lépteimet, mert sűlyedek, ó,
  sűlyedek az éjszakában.

  2. Dsida Jenő: December

  9:

  Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
  Ami jó van, magamtól megtaláltam
  az erdőkben, hol sok-sok este háltam
  - s keresztelő Jánosként hírdetem.

  Most járok hóban és halálra váltan,
  ám ez számomra boldog kínt terem;
  a hófuvásban gyakran hirtelen
  csak térdre hullok: Gyermeket találtam!

  3. Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok

  8-9-10:

  Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
      Új élet született; boldog a Szűz: anya lett.
  Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
      Barlang, ágy csupa fény: Isten, a Szűznek ölén.
  Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
      S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.

  5-6-7:

  Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
      Mária nézi: nevet – „Fúj az ökör meleget!”
  Fúj az ökör… s ugye, jó lesz? - fürge tüzet vete József:
      Lobban a rőzserakás, mind csupa láng, ragyogás.

  1-2-4:

  Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre
      Fény fut. Koppan a kő:„Pásztorok, gyertek elő!”
  Vének s ifju legények, jönnek, az ajkukon ének.
      Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
  (…)

  Mindenki:

  Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
      Új ág, égi virág, újul a régi világ.

  4. Dsida Jenő: Itt van szép karácsony

  5:

  Pásztorjátszók be-bejönnek
  és kántálva ráköszönnek
  a családra. Fura nép,
  de énekük csudaszép.
  Tiszta öröm tüze átég
  a szemeken, a harangjáték
  szól, éjféli üzenet:
  Kis Jézuska született!

  Zene

  5. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg II. 79.

  2:

  Takaród hadd igazítsam,
  puha párnád kisimítsam,
  legyen álmod kerek erdő,
  madaras rét, bokor-ernyő.

  6. Weöres Sándor: Nem szándékom

  1-9:

  Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
  Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.
  Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
  Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
  Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak.

  7. Dsida Jenő: Egyszerű dal a kegyelemről

  6:

  Csodákat próbáltam:
  arannyal, ezüsttel
  hivtam a népeket,
  jöjjenek énhozzám!

  Mindenki:

  Hiába, hiába,
  az arany nem kellett,
  az ezüst nem kellett,
  nem jöttek énhozzám.

  6:

  Elmondtam naponta
  tíz hegyibeszédet,
  gyönyörü szavakat,
  igéző szavakat,

  Mindenki:

  hiába, hiába:
  egy fül sem fülelte,
  egy szív sem szívelte
  a hegyibeszédet.
  (…)

  8:

  …S egyszer csak maguktól
  gyűlnek az emberek,
  együgyű szavamtól
  sírásra fakadnak,
  ránéznem alig kell
  s a tűz is felszökken, -
  az Ur áll mögöttem.

  8. Bella István: Karácsony-esti vers

  10:

  Istennel játszom. Már mióta
  játszik az Isten velem.
  Karácsony este van. Ezer év óta.
  Ülünk egy csendes szegleten
  valamelyik világ zugában.
  Játszom Istennel s ő velem.
  (…)
  Minthacsak értene, megmozdul
  Isten. Végtelen hiány.
  A világűr helyébe a nincsen
  valami mássá visszaáll.
  Katonaköpenytejút, s egy szó.
  Fekete luk a homlokán.

  Közben az idő zuhog zölden.
  Karácsony van. Mint valaha.
  De valami szívemben csörren.
  Ránézek. És már sehova.
  Előttem, mögöttem, köröttem
  Felemelt karral áll a fa.

  9. Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének

  Mindenki:

  (2)
  Mennyországban
  és pokolban,
  bölcsőben és
  koporsóban,
  tar mezőkön,
  málló szirten,
  kiapadó
  szennyes vízben,
  kóróban és
  virágvágyban,
  alvó házak
  bundájában,
  rőt-didergő
  tűzvidéken,
  szoknyalángú
  utcaszélen
  sírhantemlék-
  kopjafákon,
  fegyvercsőben,
  bombaszárnyon,
  templomban és
  kocsmarévben,
  adósságban,
  fizetségben,
  vérben, borban,
  könyvben, szóban,
  fejünkre-szórt
  atomporban,
  bennem, benned,
  mindenkiben,
  tagadásban
  és a hitben,
  múltunkban és
  jövendőnkben,
  ahol Krisztus
  tündöklőben,
  ott mindenütt
  Karácsony van
  mennyországban
  és pokolban!
  (3)

  7:

  Krisztus Testvér, halld meg
  fohászom:
  komor sorsom legyen
  karácsony…

  10. Ady Endre: Békesség ünnepén

  6:

  Békesség most tinéktek, emberek.
  Övendezzél, derék világ,
  Hangozzatok, jámbor legendák,
  Zsolozsmák, bibliák, imák.
  Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
  Bóduljunk tömjénnek szagán!…
  Szép dolog ez!… Így kell csinálni
  Minden karácsony-éjszakán…
  Hejh, szép az istenes legenda,
  A csillag, a jászol, az élet,
  Ki lehetne még vele húzni
  Talán még néhány ezer évet…

  VII. Ima

  Zene – végig a szöveg alatt,
  refrént minidg közösen!

  1. Keresztes Szent János: Könyörögj érettünk

  9:

  Tudom, hogy forrás fakad titkosan
        Bár éjszaka van
  Ez örök forrás rejtőzik szemünktől
  Barlangnak sűrű mélységéből tör föl
        Bár éjszaka van

  6:

  Nem tudni hol, mert eredete nincsen
  Ám ami van, ered belőle minden
        Bár éjszaka van

  7:

  És szépségéhez nincs hasonló semmi
  Az ég és föld szokott belőle inni
        Bár éjszaka van
  Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna
  És nem tud senki átlábalni rajta
        Bár éjszaka van

  1:

  Hogy tisztaságát semmi nem zavarja
  Hogy minden fény a fényét tőle kapja
        Bár éjszaka van
  Tudom, belőle óriás erek folynak
  Eget és poklot, embert záporoznak
        Bár éjszaka van

  5:

  Tudom, az ér, mi sodrából kiválik
  Mindenható, akárcsak ő, e másik
        Bár éjszaka van
  Mi kettőjükből tör egyetlen egybe
  Nincsen, ki nála fontosabb lehetne
        Bár éjszaka van

  10:

  Az örök forrás titkos útját járva
  Élő kenyérben életünk kínálja
        Bár éjszaka van
  Ím e sötétben látja a teremtmény
  Hogy oltsa szomját vizét fölkeresvén
        Bár éjszaka van

  8:

  Azt az eleven forrást, mire vágyom
  Az élet kenyerében megtalálom
        Bár éjszaka van

  Közös ima a közönséggel:

  2. Weston, Joanna M.

  Add hogy ezúttal
  az istálló nyíljon meg
  bennem.

  Add, hogy ezúttal
  a fény szülessen meg
  bennem.

  VIII. Jókívánság

  1. Ismeretlen szerző: Karácsonyi jókívánság

  4:

  Az ünnep örömét kívánom
  Minden jót tenéked
  Az ünnep nyugalmát kívánom
  Zárd békén az évet

  2:

  Az ünnep reményét kívánom
  Az vidítsa lelked
  Hívő szívet, hogy új napod
  Boldogan köszöntsed.

  A műsorban részleteket mondtunk:
  Ady Endre, Babits Mihály, Bartis Ferenc, Bella István, Dsida Jenő, Fáy Ferenc, Jenkins, Joanna Weston, József Attila, Keresztes Szent János, Tótfalusy István, Weöres Sándor, és ismeretlen szerzők műveiből